Zmluva č. 33-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č. 33-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskytnutí účelovej dotácie

 Projekt sa realizuje s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.