Na stiahnutie

Na stiahnutie

Online burza práce - plagát

Online burza práce - plagát

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnenie zámeru Obce Pataš previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Obce Pataš previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 Zverejnené dňa 08.03.2022

 Zvesené dňa : 23.03.2022

VZN o podmienkach nájmu obecných bytov

VZN o podmienkach nájmu obecných bytov

 Zverejnené 8.3.2022

 Zvesené 23.03.2022

Odporúčania pre UZ s prevenciou šírenia ochorenia Covid-19

Odporúčania pre UZ s prevenciou šírenia ochorenia Covid-19

 Zverejnené 04.03.2022

Obete obchodovania - dôležité informácie

Obete obchodovania - dôležité informácie

 Zverejnené 2.3.2022

Zmluva o spolupráci a technickej podpore

Zmluva o spolupráci a technickej podpore

 Zverejnená 23.02.2022

Úroveň vytriedenia KO 2021

Úroveň vytriedenia KO 2021

 Zverejnené 22.02.2022

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 Zverejnené 16.2.2022