Voľebné výsledky vo volebnom období 2006-2010 v obci PATAŠ - A Csilizpatasi Önkormányzat választási eredményei a 2006-2010-es időszakban

Školstvo, mládež
-          napriek rôznym problémom na úseku školstva sa nám podarilo naďalej prevádzkovať základnú školu a materskú školu. Pre školu sme ziskali právnu subjektivitu. V rámci volitebných predmetov prebieha náboženská výchova.
-          Simona Lelkesová veľmi úspešne pracuje s mládežou na úseku moderného tanca. Jej zrerenci dosiahli niekoľko pekných umiestnení na rôznych súťažiach.
 
Úsek sociálnej starostlivosti:
-          cez opatrovateľskú službu zabezpečujeme sarostlivosť o občanov, ktorí túto pomoc potrebujú
-          v obci funguje klub dôchodcov
-          ročne usporiadávame stretnutie s dôchodcami. Dôchodcovia ročne dostávajú jednorázovú výpomoc
 
Úsek kultúry
-          cestou reformovanej církvi aktívne funguje literárny krúžok
-          pravidelne usporiadaváme obecné dni a spomienkové akcie dejinnych udalosti
-          v roku 2010 nanovo začala fungovať kultúrno-spoločenská organizácia CSEMADOK
 
Úsek športu
-          futbalisti obce hrajú v okresnej súťaži. V tejto súťaži hrá aj žiacké družstvo.
-          Teraz pracujeme na tom, aby sme v obci udomácnili oddiel karate, a tým zapájali mládež aj do tohoto športu.
 
 
Hospodárstvo – zvýšenie pracovných príležitosti
-          v obci za pomoci samosprávy začala svoju činnosť nemecko-maďarská firma STUMM § SCHNEIDER PATAŠ SK, ktorá vyrába komponenty pre auta MERCEDES BENZ a AUDI. Momentálne zamestnáva 20 pracovníkov obce, hlavne ženy.
-          Sme dopomohli firme EFFORTY vybudovať na priestore 3 ha slnečné kolektory, ktoré sa dajú do prevádzky v decembri 2010. Okrem toho, že firma bude zamestnávať 8-10 ľudí, bude platiť aj daň nehnuteľnosti do obecnej pokladne.
-          Teraz sa jedná o možnosť zabezpečiť pracovné príležitosti pre cca 10 telesne postihnutých občanov v rámci pomoci EU.
 
Úsek obecných investícii počas volebného obdobia
-          boli odovzdané nájomné byty v počte 8 za 415 tisíc EUR /12,5 mil Sk/
-          bol vybudovaný EKODVOR /kontajnery stroje/ 200 tisíc EUR /6 mil Sk/
-          obnova obecného domu 10 tisíc EUR / 300 tis Sk/
-          obnova domu smútku a vybudovanie cesty v cintoríne 8300 EUR /250 tis Sk/
-          sme obnovili 3 zástavky autobusov – 3300 EUR /100 tis Sk/
-          pripravili sme pozemky pre výstavbu ďalších 8 bytov /elektrifikácia, voda, plyn a cesta/ - za 17 tis EUR
-          priebežne sme zabezpečovali opravy ciest za 7600 EUR /230 tis Sk/
-          ročne pravidelne poskytujeme dotácie pre školu, materskú školu jako aj pre cirkev na obnovu budov celkom 8500 EUR /256 tis Sk/
-          obec získala od Úradu vlády 8 tisíc a 10 tisíc EUR na podporu mládežníckeho športu na zakúpenie športových potrieb
-          v roku 2010 sme ziskali od Ministersta životného prostredia SR na rekultiváciu starej zanedbanej skládky odpadov v Milinoviciach 375 tis EUR. Práce budú ukončené v júni 2011.

 

 

 

 

Iskolaügy, ifjúság:
-       különféle nehézségek ellenére megtartottuk, és sikerrel működtetjük az alapiskolát és az óvodát. Az intézményre megszereztük a jogi önállóságot. Választható tantárgyak keretén belül folyik a vallásoktatás.
-       Lelkes Simona vezetésével sikeresen működik a modern tánc oktatása. Fiataljaink a versenyeken sok szép eredményt, sikert értek el.
 
Szociális ügyek területén:
 
-       gondoskodtunk a rászorulókról, betegekről az ápoló szolgálaton keresztül
-       működik a nyugdíjasok klubja
-       évente találkozót szervezünk a nyugdíjasainkkal
-       községünk nyugdíjasait egyszeri kisegítésben részesítjük
 
Kultúra területén:
-       a Csilizpatas-i Református Egyház keretén belül működik az Irodalmi kör
-       rendszeresen megrendezésre kerülnek a falunapok
-       rendszeresek a történelmi megemlékezések
-       ez évben újra indítottuk a CSEMADOK működését
 
Sport területén:
-       járási bajnokságban szerepel a község labdarúgó csapata
-       továbbá bajnokságban szerepel a diákcsapat
-       jelenleg folynak előkészületek a karate sportág honosítására községünkben
 
Gazdaság, munkahely teremtés területén:
-       községünkbe segítettük letelepedni a STUMM & SCHNEIDER PATAS SK német-magyar vállalatot, mely speciális alkatrészeket gyárt főleg a Mercedes–Benz és az Audi autógyártók részére. Jelenleg településünk legnagyobb munkaadója, 20 fiatal nőt, anyát foglalkoztat és a jövőben további munkahelyek létrehozását tervezi a vállalat tulajdonosa.
-       segítettünk megtelepedni az EFFORTY vállalkozói csoportot, mely az ekoudvar mellett 1 mgW-os teljesítményű naperőművet épít 3 ha területen. Próbaüzembe a tervek szerint 2010 novemberében, a teljes üzemeltetés 2010 decemberében indul be. Ez az erőmű 10 embert foglalkoztat. Üzembe helyezése után nagyon jelentős ingatlan adót fog fizetni az önkormányzat kaszájába. Azzal főleg, hogy alternatív (környezetre semmilyen kárt nem okozó) villanyáramot termel, nagyban fogja emelni községünk jelentöségét.
-       Jelenleg testi fogyatékosok részére alakítunk ki munkahelyeket, ahol 10 főt fognak foglalkoztatni az EU munkahelyteremtő vállalkozások keretén belül.
 
Községi bruházások területén:
-       átadtuk a községi bérlakásokat, 8 lakóház – 415 ezer EUR (12,5 mil. Sk)
-       átadtuk az Ekoudvart – kontainerek, gépek 200 ezer EUR (6 mil. Sk)
-       tataroztuk a faluházat – 10 ezer EUR (300 ezer Sk)
-       tataroztuk a halottasházat, a temetőben új járdákat építettünk - 8300 EUR (250 ezer Sk)
-       felújítottuk a 3 buszmegállót – 3300 EUR (100 ezer Sk)
-       kialakítottunk további 8 családi ház építésére való telket közművesítéssel (villamy, víz, gáz, út) - 17 ezer EUR (0,5 mil Sk)
-       kijavítottunk egyes útszakaszokat - 7600 EUR (230ezer Sk)
-       évi rendszerességgel anyagilag támogatjuk a helyi alapiskola, óvoda, valamint a református egyház épületeinek karbantartását, működtetését - 8500 EUR (256 ezer Sk)
-       elnyertünk 2 kormányhivatali pályázatot (8 ezer és 10 ezer EUR), melyet az ifjúsági sport támogatására használtunk fel különféle felszerelések megvásárlásával a Helyi Alapiskola és a labdarúgó szakosztály részére.
-       2010 tavaszán pályázatot nyertünk a Szlovák Köztársaság Életkörnyezetvédelmi Minisztériumától a Milléniumban (Gólyás dülőben) lévő szemétlerakat rekultiválására. Ez a szemétmennyiség az 1950-es évektől felhalmozódott háztartási hulladék, mely 29 ezer m3-t tesz ki. Az elnyert összeg 357 ezer EUR. A munkálatok elkezdődtek 2010 októberben, a befejezés 2011 júniusában várható.