Letöltések

Letöltések

Vyhlásenie núdzového stavu - uznesenie vlády SR č. 587

Vyhlásenie núdzového stavu - uznesenie vlády SR č. 587

Oznámenie o SODB

Zmluva č. 146719 08U02 - Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Zmluva č. 146719 08U02 - Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Cestovné odporúčanie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

Cestovné odporúčanie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

 Zverejnené 18.08.2020

Oznámenie

Oznámenie

 Zverejnené 11.08.2020

Zmluva

Zmluva

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

 Zverejnené dňa 10.08.2020

Oznámenie o SODB

Oznámenie o SODB

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP - č. zmluvy : KŽP-PO4-SC431-2017-19/K509

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP - č. zmluvy : KŽP-PO4-SC431-2017-19/K509

 Zverejnené dňa 16.07.2020

Zmluva o audítorskej činnosti

Zmluva o audítorskej činnosti

 Zverejnené dňa 10.07.2020