Letöltések

Letöltések

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

 Zverejnené 19.11.2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Výzva - Západoslovenská distribučná a.s.

Výzva - Západoslovenská distribučná a.s.

 zverejnené 08.11.2019

Informácia pre voliča (voľby do NR SR 2020) v maďarskom jazyku

Informácia pre voliča (voľby do NR SR 2020) v maďarskom jazyku

Informácia pre voliča (voľby do NR SR 2020) v slovenskom jazyku

Informácia pre voliča (voľby do NR SR 2020) v slovenskom jazyku

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

 zverejnená 24.10.2019

Javisko - Zmluva o dielo - zverejnené 8.10.2019

Javisko - Zmluva o dielo - zverejnené 8.10.2019

Kúpna zmluva - Západoslovenská distribučná, a.s.

Kúpna zmluva - Západoslovenská distribučná, a.s.

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - č. zmluvy : KŽP-PO4-SC431-2017-19/K509

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - č. zmluvy : KŽP-PO4-SC431-2017-19/K509

 Zverejnené dňa: 19.09.2019