Letöltések

Letöltések

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

Zápisnica OZ 25.01.2019

Zápisnica OZ 25.01.2019

VZN o miestných daniach na rok 2020 (je platné VZN č. 1/2018 zo dňa 9.12.2017

VZN o miestných daniach na rok 2020 (je platné VZN č. 1/2018 zo dňa 9.12.2017

VZN č.1/2019 odpad na rok 2020

VZN č.1/2019 odpad na rok 2020

Zmluva o dielo - Materská škola

Zmluva o dielo - Materská škola

 Zverejnená dňa 11.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

 Zverejnená dňa 09.12.2019

Info leták - zber použitých batérií

Info leták - zber použitých batérií

 Zverejnené 05.12.2019

Oznámenie - Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Oznámenie - Západoslovenská vodárenská spoločnosť