Letöltések

Letöltések

Zmluv o dielo - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Zmluv o dielo - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Zmluva č. PHZ-OPK-2018-002238

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby starostu obce v obci Pataš

Darovacia zmluva Železný - Obec

Darovacia zmluva Železný - Obec

Kúpna zmluva - Huszár a manž - Obec

Kúpna zmluva - Huszár a manž - Obec

SMS na číslo tiesňového volania

SMS na číslo tiesňového volania

skvalitnenie obecného VO v obci Pataš s cieľom úspory energie

skvalitnenie obecného VO v obci Pataš s cieľom úspory energie

Kúpna zmluva - Kiss Ľudovít

Kúpna zmluva - Kiss Ľudovít

VZN dane Pataš na rok 2018

VZN dane Pataš na rok 2018