Vyhlásenie núdzového stavu - uznesenie vlády SR č. 587

Vyhlásenie núdzového stavu - uznesenie vlády SR č. 587