Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 Zverejnené 16.2.2022