Na stiahnutie

Na stiahnutie

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Információ a Koronavírus megelőzésére - Preventívne informácie o Koronavíruse

Információ a Koronavírus megelőzésére - Preventívne informácie o Koronavíruse

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Usmernenie hlavného hygienika SR

Értesítés - Oznámenie

Értesítés - Oznámenie

Rozhodnutie

Rozhodnutie

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

 Zverejnené: 27.02.2020

Zmluva o dielo - Letné javisko

Zmluva o dielo - Letné javisko

 Zverejnená 20.02.2020

Dodatok k Zmluve o nakladaní s KO a drobným stavebným odpadom

Dodatok k Zmluve o nakladaní s KO a drobným stavebným odpadom

Zápisnica OZ 11.11.2019