Na stiahnutie

Na stiahnutie

Értesítés - Oznámenie

Értesítés - Oznámenie

Rozhodnutie

Rozhodnutie

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

 Zverejnené: 27.02.2020

Zmluva o dielo - Letné javisko

Zmluva o dielo - Letné javisko

 Zverejnená 20.02.2020

Dodatok k Zmluve o nakladaní s KO a drobným stavebným odpadom

Dodatok k Zmluve o nakladaní s KO a drobným stavebným odpadom

Zápisnica OZ 11.11.2019

Zápisnica OZ 10.10.2019

Zápisnica OZ

Zápisnica OZ 8.3.2019