Na stiahnutie

Na stiahnutie

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

 Zverejnené dňa 10.08.2020

Oznámenie o SODB

Oznámenie o SODB

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP - č. zmluvy : KŽP-PO4-SC431-2017-19/K509

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP - č. zmluvy : KŽP-PO4-SC431-2017-19/K509

 Zverejnené dňa 16.07.2020

Zmluva o audítorskej činnosti

Zmluva o audítorskej činnosti

 Zverejnené dňa 10.07.2020

Zmluva č. 33-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č. 33-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskytnutí účelovej dotácie

 Projekt sa realizuje s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Zmluva o dielo č. 0501/2020 - materská škola

Zmluva o dielo č. 0501/2020 - materská škola

 Zverejnená 13.05.2020

Krízový plán - opatrovateľská služba

Krízový plán - opatrovateľská služba

 Zverejnené 07.05.2020

Dodatok č.1 k VZN č. 20/2019

Dodatok č.1 k VZN č. 20/2019

 zverejnené dňa 30.04.2020

Oznámenie

Oznámenie

Uznesenie vlády SR č. 207

Uznesenie vlády SR č. 207