Na stiahnutie

Na stiahnutie

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Zmluva o dielo - Prístavba k požiarnej zbrojnici

Voľba hlavného kontrolóra obce Pataš

Voľba hlavného kontrolóra obce Pataš

Informácie pre voliča - Voľba prezidenta 2019

Informácie pre voliča - Voľba prezidenta 2019

Kúpna zmluva - Ányos Tibor a manž.

Kúpna zmluva - Ányos Tibor a manž.

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP - Rekonštrukcia obecného úradu

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP - Rekonštrukcia obecného úradu

Zmluv o dielo - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Zmluv o dielo - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Zmluva č. PHZ-OPK-2018-002238