Na stiahnutie

Na stiahnutie

Zmluva č. 149 314

Zmluva č. 149 314

 30.04.2019

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

 Zverejnena dna 16.04.2019

Kúpna zmluva - Csáno Ladislav, Szabová Tímea

Kúpna zmluva - Csáno Ladislav, Szabová Tímea

Zmluva o poskytovaní služieb- Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - externý manažment

Zmluva o poskytovaní služieb- Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - externý manažment

 Dodatok č. 1 - zverejnený 27.8.2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Zmluva o dielo - Prístavba k požiarnej zbrojnici

Voľba hlavného kontrolóra obce Pataš

Voľba hlavného kontrolóra obce Pataš

Informácie pre voliča - Voľba prezidenta 2019

Informácie pre voliča - Voľba prezidenta 2019

Kúpna zmluva - Ányos Tibor a manž.

Kúpna zmluva - Ányos Tibor a manž.