VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ