SODB - Sčítanie obyvateľov - Népszámlálás 2021

SODB - Sčítanie obyvateľov - Népszámlálás 2021

 Vážení obyvatelia !

Dosčítavanie obyvateľov v našej obci sa realizuje od 03.05.2021 do 14.06.2021. 

Kontaktné miesto : Obecný úrad Pataš č. 87

Úradné hodiny kontaktného miesta: pondelok, utorok, streda, štvrtok  15:00  - 16:00 hod

                                                          piatok  13:00  - 15:00 hod.

Telefónny kontakt: 031/554 22 24