Dodatok č.1 k VZN č. 20/2019

Dodatok č.1 k VZN č. 20/2019

 zverejnené dňa 30.04.2020