Aktuality

Aktuality

12.11.2010 - 11:03:04
Školstvo, mládež -          napriek rôznym problémom na úseku školstva sa nám podarilo naďalej prevádzkovať základnú školu a materskú školu. Pre školu sme ziskali právnu subjektivitu. V rámci volitebných predmetov prebieha náboženská výchova. - ...