Projekty

Projekty

Rozhodnutie o zmenu projektu

Rozhodnutie o zmenu projektu

 Prílohy: rozhodnutenie s podpisom

                príloha č. 2. Pataš

24. 05. 2011 - Pataš