Na stiahnutie

Na stiahnutie

Kúpna zmluva - Huszár a manž - Obec

Kúpna zmluva - Huszár a manž - Obec

SMS na číslo tiesňového volania

SMS na číslo tiesňového volania

skvalitnenie obecného VO v obci Pataš s cieľom úspory energie

skvalitnenie obecného VO v obci Pataš s cieľom úspory energie

Kúpna zmluva - Kiss Ľudovít

Kúpna zmluva - Kiss Ľudovít

VZN dane Pataš na rok 2018

VZN dane Pataš na rok 2018

Zmluva na dodanie predmetu zákazky "Energetický audit"

Zmluva na dodanie predmetu zákazky "Energetický audit"

PHSR obce Pataš na roky 2014 - 2020

PHSR obce Pataš na roky 2014 - 2020

Audítor zmluva

Audítor zmluva

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztositása a fűtési időszakban

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztositása a fűtési időszakban

Zmluva o dielo