Na stiahnutie

Na stiahnutie

VZN opatrovateľská služba

VZN opatrovateľská služba

Info letak

Kúpna zmluva - Csonka Linda

Kúpna zmluva - Csonka Linda

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby - zverejnená 04.07.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby - zverejnená 04.07.2019

Felhívás - fokozott tűzveszély , Výzva - zvýšený výskyt požiarov

Felhívás - fokozott tűzveszély , Výzva - zvýšený výskyt požiarov

Program odpadového hodpodárstva obce Pataš

Program odpadového hodpodárstva obce Pataš

Realizácia projektu - Prístavba k požiarnej zbrojnici - zverejnené 19.6.2019

Realizácia projektu - Prístavba k požiarnej zbrojnici - zverejnené 19.6.2019

Zmluva č. 149 314

Zmluva č. 149 314

 30.04.2019

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

 Zverejnena dna 16.04.2019