Na stiahnutie

Na stiahnutie

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Zmluva o prevádzke triedeného zberu

Zmluva o prevádzke triedeného zberu

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

VZN dane 2017

VZN dane 2017

Audítor zmluva

Audítor zmluva

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Zmluva o poskytnutí služby - 63 Garden s.r.o.

Zmluva o poskytnutí služby - 63 Garden s.r.o.