Na stiahnutie

Na stiahnutie

Poistná zmluva - Rekultivácia TKO

Poistná zmluva - Rekultivácia TKO

Kúpna zmluva - Lászlóová

Mandátna zmluva VO

Mandátna zmluva VO

VZN dane PATAŠ 2015

Kúpna zmluva Boráros

Kúpna zmluva Boráros

Záverečný účet obce 2013

Záverečný účet obce 2013

Kúpna zmluva Kiss Vojtech

Kúpna zmluva Kiss Vojtech