Na stiahnutie

Na stiahnutie

VZN č.1/2019 odpad na rok 2020

VZN č.1/2019 odpad na rok 2020

Zmluva o dielo - Materská škola

Zmluva o dielo - Materská škola

 Zverejnená dňa 11.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

 Zverejnená dňa 09.12.2019

Info leták - zber použitých batérií

Info leták - zber použitých batérií

 Zverejnené 05.12.2019

Oznámenie - Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Oznámenie - Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere č. 3002/19/011

Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere č. 3002/19/011

 Zverejnená dňa 27.11.2019

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

 Zverejnené 19.11.2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Výzva - Západoslovenská distribučná a.s.

Výzva - Západoslovenská distribučná a.s.

 zverejnené 08.11.2019