Na stiahnutie

Na stiahnutie

Zmluva o splátkovom úvere financovanie projektu z fondov EÚ

Zmluva o splátkovom úvere financovanie projektu z fondov EÚ

Zmluva o manažmente verejného obstarávania

Zmluva o manažmente verejného obstarávania

Zmluva o dielo - Modernizácia VO Pataš

Záverečný účet obce 2014

Záverečný účet obce 2014

Poistná zmluva . Ekodvor Pataš

Poistná zmluva . Ekodvor Pataš

Poistná zmluva - Rekultivácia TKO

Poistná zmluva - Rekultivácia TKO

Kúpna zmluva - Lászlóová

Mandátna zmluva VO

Mandátna zmluva VO