Na stiahnutie

Na stiahnutie

Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia s cieľom úspory energie

Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia s cieľom úspory energie

Skvlaitnenie obecného verejného osvetlenia s cieľom úspory energie

Skvlaitnenie obecného verejného osvetlenia s cieľom úspory energie

Výzva Západoslovenská distribučná a.s

Výzva Západoslovenská distribučná a.s

Zmluva o vinkulácii vkladu

Zmluva o splátkovom úvere financovanie projektu z fondov EÚ

Zmluva o splátkovom úvere financovanie projektu z fondov EÚ

Zmluva o manažmente verejného obstarávania

Zmluva o manažmente verejného obstarávania

Zmluva o dielo - Modernizácia VO Pataš

Záverečný účet obce 2014

Záverečný účet obce 2014