Na stiahnutie

Na stiahnutie

Zmluva o dielo - Letné javisko

Zmluva o dielo - Letné javisko

 Zverejnená 20.02.2020

Dodatok k Zmluve o nakladaní s KO a drobným stavebným odpadom

Dodatok k Zmluve o nakladaní s KO a drobným stavebným odpadom

Zápisnica OZ 11.11.2019

Zápisnica OZ 10.10.2019

Zápisnica OZ 3.6.2019

Zápisnica OZ 8.3.2019

Zápisnica OZ 27.2.2019

Zápisnica OZ 25.01.2019

VZN o miestných daniach na rok 2020 (je platné VZN č. 1/2018 zo dňa 9.12.2017

VZN o miestných daniach na rok 2020 (je platné VZN č. 1/2018 zo dňa 9.12.2017