Na stiahnutie

Na stiahnutie

Kúpna zmluva - Kiss Ľudovít

Kúpna zmluva - Kiss Ľudovít

VZN dane Pataš na rok 2018

VZN dane Pataš na rok 2018

Zmluva o dielo

PHSR obce Pataš na roky 2014 - 2020

PHSR obce Pataš na roky 2014 - 2020

Zmluva o dielo ProWood Slovakia s.r.o

Zmluva o dielo ProWood Slovakia s.r.o

Audítor zmluva

Audítor zmluva

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztositása a fűtési időszakban

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztositása a fűtési időszakban

Zmluva o dielo

Internetová správa VO

Zmluva o výkupe triedených zložiek komunálnych odpadov

Zmluva o výkupe triedených zložiek komunálnych odpadov