Na stiahnutie

Na stiahnutie

Zmluva o audítorskej činnosti

Zmluva o audítorskej činnosti

 Zverejnené dňa 10.07.2020

Zmluva č. 33-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č. 33-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskytnutí účelovej dotácie

 Projekt sa realizuje s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Zmluva o dielo č. 0501/2020 - materská škola

Zmluva o dielo č. 0501/2020 - materská škola

 Zverejnená 13.05.2020

Krízový plán - opatrovateľská služba

Krízový plán - opatrovateľská služba

 Zverejnené 07.05.2020

Dodatok č.1 k VZN č. 20/2019

Dodatok č.1 k VZN č. 20/2019

 zverejnené dňa 30.04.2020

Oznámenie

Oznámenie

Uznesenie vlády SR č. 207

Uznesenie vlády SR č. 207

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Usmernenie hlavného hygienika SR

Uznesenie Vlády SR č. 115

Uznesenie Vlády SR č. 115