Na stiahnutie

Na stiahnutie

Zmluva o dielo

PHSR obce Pataš na roky 2014 - 2020

PHSR obce Pataš na roky 2014 - 2020

Zmluva o dielo ProWood Slovakia s.r.o

Zmluva o dielo ProWood Slovakia s.r.o

Audítor zmluva

Audítor zmluva

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztositása a fűtési időszakban

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztositása a fűtési időszakban

Zmluva o dielo

Internetová správa VO

Zmluva o výkupe triedených zložiek komunálnych odpadov

Zmluva o výkupe triedených zložiek komunálnych odpadov

Kúpna zmluva - Prego Slovakia s.r.o.

Kúpna zmluva - Prego Slovakia s.r.o.