Na stiahnutie

Na stiahnutie

Felhívás - fokozott tűzveszély , Výzva - zvýšený výskyt požiarov

Felhívás - fokozott tűzveszély , Výzva - zvýšený výskyt požiarov

Program odpadového hodpodárstva obce Pataš

Program odpadového hodpodárstva obce Pataš

Realizácia projektu - Prístavba k požiarnej zbrojnici - zverejnené 19.6.2019

Realizácia projektu - Prístavba k požiarnej zbrojnici - zverejnené 19.6.2019

Zmluva č. 149 314

Zmluva č. 149 314

 30.04.2019

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

Kúpna zmluva - Csáno Ladislav, Szabová Tímea

Kúpna zmluva - Csáno Ladislav, Szabová Tímea

Zmluva o poskytovaní služieb- Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - externý manažment

Zmluva o poskytovaní služieb- Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - externý manažment

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Zmluva o dielo - Prístavba k požiarnej zbrojnici

Voľba hlavného kontrolóra obce Pataš

Voľba hlavného kontrolóra obce Pataš