Na stiahnutie

Na stiahnutie

Darovacia zmluva Železný - Obec

Darovacia zmluva Železný - Obec

Kúpna zmluva - Huszár a manž - Obec

Kúpna zmluva - Huszár a manž - Obec

SMS na číslo tiesňového volania

SMS na číslo tiesňového volania

skvalitnenie obecného VO v obci Pataš s cieľom úspory energie

skvalitnenie obecného VO v obci Pataš s cieľom úspory energie

Kúpna zmluva - Kiss Ľudovít

Kúpna zmluva - Kiss Ľudovít

VZN dane Pataš na rok 2018

VZN dane Pataš na rok 2018

Zmluva o dielo

PHSR obce Pataš na roky 2014 - 2020

PHSR obce Pataš na roky 2014 - 2020

Zmluva o dielo ProWood Slovakia s.r.o

Zmluva o dielo ProWood Slovakia s.r.o

Audítor zmluva

Audítor zmluva