Na stiahnutie

Na stiahnutie

VZN dane 2017

VZN dane 2017

Audítor zmluva

Audítor zmluva

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Zmluva o poskytnutí služby - 63 Garden s.r.o.

Zmluva o poskytnutí služby - 63 Garden s.r.o.

Zmluva o poskytovaní právnej služby

Zmluva o poskytovaní právnej služby

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia s cieľom úspory energie

Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia s cieľom úspory energie

Skvlaitnenie obecného verejného osvetlenia s cieľom úspory energie

Skvlaitnenie obecného verejného osvetlenia s cieľom úspory energie