Na stiahnutie

Na stiahnutie

Informácie pre voliča - voľby VÚC 2017

Informácie pre voliča - voľby VÚC 2017

Výzva Pataš

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Zmluva o prevádzke triedeného zberu

Zmluva o prevádzke triedeného zberu

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

VZN dane 2017

VZN dane 2017

Audítor zmluva

Audítor zmluva