Na stiahnutie

Na stiahnutie

Internetová správa VO

Zmluva o výkupe triedených zložiek komunálnych odpadov

Zmluva o výkupe triedených zložiek komunálnych odpadov

Kúpna zmluva - Prego Slovakia s.r.o.

Kúpna zmluva - Prego Slovakia s.r.o.

Informácie pre voliča - voľby VÚC 2017

Informácie pre voliča - voľby VÚC 2017

Výzva Pataš

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Zmluva o prevádzke triedeného zberu

Zmluva o prevádzke triedeného zberu

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín