Zmluva o výkupe triedených zložiek komunálnych odpadov | Obec Pataš

Zmluva o výkupe triedených zložiek komunálnych odpadov

Zmluva o výkupe triedených zložiek komunálnych odpadov