Zmluva o kontokorentnom úvere pre samosprávy č. 3002/19/010