VZN o miestných daniach na rok 2020 (je platné VZN č. 1/2018 zo dňa 9.12.2017

VZN o miestných daniach na rok 2020 (je platné VZN č. 1/2018 zo dňa 9.12.2017