Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP - Rekonštrukcia obecného domu

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP - Rekonštrukcia obecného domu