Letöltések

Letöltések

Kúpna zmluva - Ányos Tibor a manž.

Kúpna zmluva - Ányos Tibor a manž.

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP - Rekonštrukcia obecného úradu

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP - Rekonštrukcia obecného úradu

Zmluv o dielo - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Zmluv o dielo - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Zmluva č. PHZ-OPK-2018-002238

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby starostu obce v obci Pataš

Darovacia zmluva Železný - Obec

Darovacia zmluva Železný - Obec

Kúpna zmluva - Huszár a manž - Obec

Kúpna zmluva - Huszár a manž - Obec

SMS na číslo tiesňového volania

SMS na číslo tiesňového volania