Letöltések

Letöltések

Oznámenie - Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Oznámenie - Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

 Zverejnené 19.11.2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Výzva - Západoslovenská distribučná a.s.

Výzva - Západoslovenská distribučná a.s.

 zverejnené 08.11.2019

Informácia pre voliča (voľby do NR SR 2020) v maďarskom jazyku

Informácia pre voliča (voľby do NR SR 2020) v maďarskom jazyku

Informácia pre voliča (voľby do NR SR 2020) v slovenskom jazyku

Informácia pre voliča (voľby do NR SR 2020) v slovenskom jazyku

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

 zverejnená 24.10.2019