Letöltések

Letöltések

Voľba hlavného kontrolóra obce Pataš

Voľba hlavného kontrolóra obce Pataš

Informácie pre voliča - Voľba prezidenta 2019

Informácie pre voliča - Voľba prezidenta 2019

Kúpna zmluva - Ányos Tibor a manž.

Kúpna zmluva - Ányos Tibor a manž.

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP - Rekonštrukcia obecného domu

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP - Rekonštrukcia obecného domu

Zmluv o dielo - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Zmluv o dielo - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Zmluva č. PHZ-OPK-2018-002238

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby starostu obce v obci Pataš