Letöltések

Letöltések

Zmluva - odvoz odpadu

Zmluva - odvoz odpadu

Inominátna zmluva

Inominátna zmluva

 Zverejnená 30.03.2021

Dodatok k Zmluve o výpožičke

Dodatok k Zmluve o výpožičke

Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami

Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami

Úroveň vytriedenia KO

Úroveň vytriedenia KO

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 Zverejnené dňa 02.03.2021

Bezpečne na internete - Biztonságos internet

Bezpečne na internete - Biztonságos internet

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie 2. štvrťroka 2020

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie 2. štvrťroka 2020