Aktualitások

Aktualitások

21.08.2017 - 06:57:32
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK - voľby VÚC 2017: oupatas@stonline.sk
04.12.2015 - 11:07:18
Elektronická adresa obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: oupatas@stonline.sk
15.08.2013 - 10:10:56
http://portal.zverejnovanie.sk/obecny-urad-patas/
06.03.2011 - 05:39:43
http://www.zverejnovanie.sk/index.php?ID=360
12.11.2010 - 10:13:04
Leták SK - 1, 2. Szórólap HU - 1, 2. Obrázky - Képek
12.11.2010 - 10:03:04
Školstvo, mládež -          napriek rôznym problémom na úseku školstva sa nám podarilo naďalej prevádzkovať základnú školu a materskú školu. Pre školu sme ziskali právnu subjektivitu. V rámci volitebných predmetov prebieha náboženská výchova. - ...