Aktuality

Aktuality

31.05.2018 - 02:39:21
Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.   Týmto...
21.08.2017 - 07:57:32
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK - voľby VÚC 2017: oupatas@stonline.sk
04.12.2015 - 12:07:18
Elektronická adresa obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: oupatas@stonline.sk
15.08.2013 - 11:10:56
http://portal.zverejnovanie.sk/obecny-urad-patas/
06.03.2011 - 06:39:43
http://www.zverejnovanie.sk/index.php?ID=360
12.11.2010 - 11:03:04
Školstvo, mládež -          napriek rôznym problémom na úseku školstva sa nám podarilo naďalej prevádzkovať základnú školu a materskú školu. Pre školu sme ziskali právnu subjektivitu. V rámci volitebných predmetov prebieha náboženská výchova. - ...